หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2020
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

                          


The 1st Ramathibodi – UCLA Health Fetal Cardiology Joint Symposium
The 7th Bangkok International Fetal Echocardiography Symposium

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563

The Novotel Bangkok on Siam Square Hotel, Bangkok, Thailand

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นพ.ภูมิพร กตัญญูวงศ์

รวม 97 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย  83 คน    ต่างชาติ  14 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------


Bangkok International Neonatology Symposium 2020
BINS11 Workshop Lung Ultrasound

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

23 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องประชุม The Gargen Gallery โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 54 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย 52 คน    ต่างชาติ 2 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------


Bangkok International Neonatology Symposium 2020

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 394 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย 314 คน    ต่างชาติ 80 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------


The 5th Bangkok International Adult Congenital Cardiology Symposium

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน: 
   
ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย คน    ต่างชาติ คน)

------------------------------------------------------------------------------------------
 


Conference 2020

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวม คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  คน    ต่างชาติ คน)

------------------------------------------------------------------------------------------


Conference 2020

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวม คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  คน    ต่างชาติ คน)

------------------------------------------------------------------------------------------


Conference 2020

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวม คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  คน    ต่างชาติ คน)

------------------------------------------------------------------------------------------


Conference 2020

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวม คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  คน    ต่างชาติ คน)

------------------------------------------------------------------------------------------


Conference 2020

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวม คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  คน    ต่างชาติ คน)

------------------------------------------------------------------------------------------