หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 

              ปี พ.ศ. 2561   2560    2559    2558    2557    2556    2555    2554    2553    2552
                                2018       2017        2016        2015        2014        2013        2012        2011        2010        2009

 


The 5th Bangkok International Fetal Echocardiography

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องประชุม Surasak โรงแรม The Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม 94 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย  68 คน    ต่างชาติ  26 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Informal Expert Consultation on Coordinated Procurement of
Antidotes in The South-East Asia Region

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องประชุม Surasak โรงแรม The Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

ศ.นพ.วินัย วนานุกูล

รวม 31 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย 19 คน    ต่างชาติ  12 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


The 3rd Bangkok International Adult Congenital Cardiology Symposium

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

21 - 22 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องประชุม Surasak โรงแรม The Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม 106 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย 88 คน    ต่างชาติ  18 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


System Dynamics Modeling and Group Model Building

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องประชุม Turquise ชั้น 8 รร.เอทัส ลุมพินี

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

รวม 88 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  78 คน    ต่างชาติ 10 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Bangkok International Neonatology Symposium 2018

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

7 - 9 มีนาคม 2561

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย คน    ต่างชาติ คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Conference 2018

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Conference 2018

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Conference 2018

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------