หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 The 4th Bangkok International Fetal Echocardiography Symposium

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

9 - 11 มกราคม 2560

ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรม The Radisson Blu Plaza, Bangkok, Thailand

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม 76 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย  56 คน    ต่างชาติ  20  คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


The 2nd Bangkok International Adult Congenital Cardiology Symposium

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

11 - 13 มกราคม 2560

ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรม The Radisson Blu Plaza, Bangkok, Thailand

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม 122 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย 112 คน    ต่างชาติ  10  คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


1st Course l   Pediatric Fundamental Critical Care Support

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

30 - 31 มกราคม 2560

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ รพ.รามาธิบดี

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ณัฐชัย อนันตสิทธิ์

รวม 34 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  25 คน    ต่างชาติ 9 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


2nd Course l   Pediatric Fundamental Critical Care Support

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ รพ.รามาธิบดี

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ณัฐชัย อนันตสิทธิ์

รวม 37 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  31 คน    ต่างชาติ 6 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Bangkok International Neonatology Symposium 2017

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

1 - 3 มีนาคม 2560

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 479 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย 301 คน    ต่างชาติ  178 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Ramathibodi Insomnia Conference 2017

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


14 มีนาคม 2560

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล

รวม 115 คน  (ไทย)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Bangkok International CBT-I 2017 Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


15 - 17 มีนาคม 2560

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์

รวม 69 คน  (แบ่งออกเป็น  ไทย 64 คน   ต่างชาติ 5 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


USMLE Workshop 2017

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


29 เมษายน 2560

ห้องประชุม 910 ABC อ.เรียนและปฏิบัติการด้านการแพทย์และรร.พยาบาล

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พญ.ประไพพรรณ พุทธาภิบาล

รวม 169 คน  (แบ่งออกเป็น รามาธิบดี 49 คน มหาวิทยาลัยอื่นๆ 120 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------

The 2nd Joint Conference Ramathibodi - Osaka University
Active Aging

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

26 พฤษภาคม 2560

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อ.ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ รพ.รามาธิบดี

งานวิเทศสัมพันธ์

ศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

รวม 131 คน   (แบ่งออกเป็น ไทย 114 คน ต่างชาติ 17 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) Training

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

30 - 31 สิงหาคม 2560

ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อ.เรียนรวมและปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาล รพ.รามาธิบดี

ภาควิชาจักษุ

รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์

รวม 218 คน (แบ่งออกเป็น   ต่างชาติ 22 คน   ไทย 196 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------