หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 

              ปี พ.ศ. 2561   2560    2559    2558    2557    2556    2555    2554    2553    2552
                                2018       2017        2016        2015        2014        2013        2012        2011        2010        2009

 


The 4th Bangkok International Fetal Echocardiography

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

9 -11 มกราคม 2560

ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรม The Radisson Blu Plaza, Bangkok, Thailand

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม 76 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย  56 คน    ต่างชาติ  20  คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


The 2nd Bangkok International Adult Congenital Cardiology Symposium

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

11-13 มกราคม 2560

ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรม The Radisson Blu Plaza, Bangkok, Thailand

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม 122 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย 112 คน    ต่างชาติ  10  คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


1st Course l   Pediatric Fundamental Critical Care Support

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

30-31 มกราคม 2560

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ รพ.รามาธิบดี

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ณัฐชัย อนันตสิทธิ์

รวม 34 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  25 คน    ต่างชาติ 9 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


2nd Course l   Pediatric Fundamental Critical Care Support

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

1-2 กุมภาพันธ์ 2560

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ รพ.รามาธิบดี

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ณัฐชัย อนันตสิทธิ์

รวม 37 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  31 คน    ต่างชาติ 6 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Bangkok International Neonatology Symposium 2017

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

1-3 มีนาคม 2560

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 479 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย 301 คน    ต่างชาติ  178 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Ramathibodi Insomnia Conference 2017

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------


14 มีนาคม 2560

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล

รวม 115 คน  (ไทย)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bangkok International CBT-I 2017 Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------


15-17 มีนาคม 2560

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์

รวม 69 คน  (แบ่งออกเป็น  ไทย 64 คน   ต่างชาติ 5 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


USMLE Workshop 2017

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------


29 เมษายน 2560

ห้องประชุม 910 ABC อ.เรียนและปฏิบัติการด้านการแพทย์และรร.พยาบาล

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พญ.ประไพพรรณ พุทธาภิบาล

รวม 169 คน  (แบ่งออกเป็น รามาธิบดี 49 คน มหาวิทยาลัยอื่นๆ 120 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

The 2nd Joint Conference Ramathibodi - Osaka University
Active Aging

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

26 พฤษภาคม 2560

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อ.ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ รพ.รามาธิบดี

งานวิเทศสัมพันธ์

ศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

รวม 131 คน   (แบ่งออกเป็น ไทย 114 คน ต่างชาติ 17 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) Training

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

30 - 31 สิงหาคม 2560

ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อ.เรียนรวมและปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาล รพ.รามาธิบดี

ภาควิชาจักษุ

รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์

รวม 218 คน (แบ่งออกเป็น   ต่างชาติ 22 คน   ไทย 196 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------