หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 The 3rd Bangkok International Fetal Echocardiography Symposium

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

16 - 18 มกราคม 2559

ห้องประชุม Dusit Hall โรงแรม Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม 110 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย  73 คน    ต่างชาติ  37  คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


The 1st Bangkok International Adult Congenital Heart Disease

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

21 - 22 มกราคม 2559

ห้องประชุม Vimarn Suriya โรงแรม Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม 148 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย 123 คน    ต่างชาติ  25  คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Perinatal Asphyxia: The critical role of early neurological evaluation

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

11 และ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ รพ.รามาธิบดี

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 147 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  139 คน    ต่างชาติ 8  คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Bangkok International Neonatology Symposium 2016

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 410 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  249 คน    ต่างชาติ 161 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Dean's PARTIEs 1st

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


10 สิงหาคม 2559

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อ.ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (คณบดี)

รวม 478 คน  (แบ่งออกเป็น  อาจารย์แพทย์ 32 คน   นศพ. 442 คน   อื่นๆ 4 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dean's PARTIEs 2nd

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

20 สิงหาคม 2559

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อ.ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (คณบดี)

รวม 70 คน   (แบ่งออกเป็น อาจารย์ 17  คน  นศพ. 53 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Improving MSK care in Thailand - through education, outcome measurement and
the establishment of two training centres in Bangkok and Chiang Mai

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

23 - 25 กันยายน 2559

โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

รวม 19 คน (แบ่งออกเป็น   ต่างชาติ  5  คน   ไทย 14 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Asian Society for Pediatric Research
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Joint Meeting 2016:   ASPR 2016

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


10 - 11 พฤศจิกายน 2559

โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

รวม 330 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  98 คน    ต่างชาติ  232 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------

NNHF Basic Coagulation Course 2016

  

วันที่จัดการประชุม:    


สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------
21-24 พฤศจิกายน 2559

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อ.โรงเรียนพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

ต่างชาติ  16 คน

------------------------------------------------------------------------------------------------