หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 

              ปี พ.ศ. 2561   2560    2559    2558    2557    2556    2555    2554    2553    2552
                                2018       2017        2016        2015        2014        2013        2012        2011        2010        2009

 


The 3rd Bangkok International Fetal Echocardiography

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

16 -18 มกราคม 2559

ห้องประชุม Dusit Hall โรงแรม Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม 110 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย  73 คน    ต่างชาติ  37  คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


The 3rd Bangkok International Adult Congenital Heart Disease

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

21 -22 มกราคม 2559

ห้องประชุม Vimarn Suriya โรงแรม Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม 148 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย 123 คน    ต่างชาติ  25  คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Perinatal Asphyxia: The critical role of early neurological evaluation

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

11 และ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ รพ.รามาธิบดี

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 147 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  139 คน    ต่างชาติ 8  คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Bangkok International Neonatology Symposium 2016

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 410 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  249 คน    ต่างชาติ 161 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Dean's PARTIEs 1st

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------


10 สิงหาคม 2559

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อ.ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (คณบดี)

รวม 478 คน  (แบ่งออกเป็น  อาจารย์แพทย์ 32 คน   นศพ. 442 คน   อื่นๆ 4 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dean's PARTIEs 2nd

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

20 สิงหาคม 2559

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อ.ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (คณบดี)

รวม 70 คน   (แบ่งออกเป็น อาจารย์ 17  คน  นศพ. 53 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Improving MSK care in Thailand - through education, outcome measurement and
the establishment of two training centres in Bangkok and Chiang Mai

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

23 - 25 กันยายน 2559

โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

รวม 19 คน (แบ่งออกเป็น   ต่างชาติ  5  คน   ไทย 14 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Asian Society for Pediatric Research
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Joint Meeting 2016:   ASPR 2016

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------


10 - 11 พฤศจิกายน 2559

โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

รวม 330 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  98 คน    ต่างชาติ  232 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NNHF Basic Coagulation Course 2016

  

วันที่จัดการประชุม:    


สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------
21-24 พฤศจิกายน 2559

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อ.โรงเรียนพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

ต่างชาติ  16 คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------