หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2017
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 

              ปี พ.ศ. 2560    2559      2558       2557       2556       2555       2554       2553      2552
                                2017        2016           2015            2014            2013           2012            2011            2010          2009

 


The 2nd Bangkok International Fetal Echocardiography

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

14 -16 มกราคม 2558

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม 70 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย  61 คน    ต่างชาติ  9  คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


2015 Bangkok CHOP Seminar in Medical Education

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

26 - 30 มกราคม 2558

ห้องประชุม 910 AB ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการรวมทางด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และงานแพทยศาสตร์ศึกษา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ และ รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 215 คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bangkok International Neonatology Symposium 2015

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

4-6 กุมภาพันธ์ 2558

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 415 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  277 คน    ต่างชาติ  138  คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 


14th AOMC ANNUAL SCIENTIFIC MEETING 2015

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

1 - 4 มีนาคม 2558

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

Asian and Oceanian Myology Center
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
The Japanese Foundation of Neuroscience and Mental Health

นพ.จรุงไทย เดชเทวพร

รวม 229 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  152 คน    ต่างชาติ  77  คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการการวินิจฉัยและจัดทำทะเบียนผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดต่ำ
และมีขนาดใหญ่

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

25 - 28 พฤษภาคม 2558 (Lecture 1 วัน Workshop 10 คน 2 วัน)

ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์ ชั้น 8 อาคาร 1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สาขาวิชาโลหิตวิทยาฯ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

รศ.พญ.นงนุช สิระชัยนันท์

รวม 43 คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------

International Polysomnography Course

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

19 - 22 กรกฎาคม 2558

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมทางด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์โรคการนอนหลับ สมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย

ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธ์

รวม 80 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  57 คน    ต่างชาติ  23  คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Biosciences 2015

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

8 - 9 ตุลาคม 2558

โรงแรมอโนมาแกรนด์ ราชดำริ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง

รวม 178 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  137 คน    ต่างชาติ  41  คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NNHF Basic Coagulation Course 2015

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

17 - 20 พฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

ต่างชาติ  11 คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Female Urology – Pelvic Floor Conference and ICS Joint Meeting

  

วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------
25 - 27 พฤศจิกายน 2558

โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.พญ.จิตติมา มโนนัย

รวม 112 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย 106  คน    ต่างชาติ 6 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------