หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 Thailand Dementia 2011 and 14th Asia-Pacific Regional Conference of
Alzheimer’s disease International

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    
ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    


------------------------------------------------

10 - 13 มกราคม 2555

โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพ

สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
(The Alzheimer's Disease and Related Disorders Association) ร่วมกับ
โครงการปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัย

อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน

รวม 374 คน    แบ่งออกเป็น ไทย 309 คน ต่างชาติ 65 คน
(ต่างชาติแจ้งยกเลิกการลงทะเบียน 105 คน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ)

------------------------------------------------------------------------------------------------


International conference in EM: Challenges in Emergency Medicine

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    
ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

30 มกราคม 2555 - 1 กุมภาพันธ์ 2555

ห้องประชุม Infinity โรงแรม Pullman Bangkok Kingpower Hotel กรุงเทพฯ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
และโครงการปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัย

อ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรื่อง

รวม 286 คน  (แบ่งออกเป็น ไทย 267 คน ต่างชาติ 19 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Bangkok International Neonatology Symposium 2012

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

8 - 10 กุมภาพันธ์ 2555

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 371 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  222 คน    ต่างชาติ  149 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Joint Conference of Oncology 2012:
Japan - Thailand Oncology Summit Towards Collaboration

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    หน่วยงาน:    ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

14 - 16 กรกฎาคม 2555

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok
และห้องประชุม 910AB ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการรวมทางด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยจุนเทนโด ประเทศญี่ปุ่น และ
National Cancer Center, Japan

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 120 คน       (แบ่งออกเป็น    ไทย 100 คน    ญี่ปุ่น 20 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------