หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 

              ปี พ.ศ. 2561   2560    2559    2558    2557    2556    2555    2554    2553    2552
                                2018       2017        2016        2015        2014        2013        2012        2011        2010        2009

 


New novels in chronic low back pain management

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

12 - 13 มกราคม 2554

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคาร ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

อ.พญ.นุช ตันติศิรินทร์

รวม 62 คน       (แบ่งออกเป็น ไทย 57 คน    ต่างชาติ 5 คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bangkok International Neonatology Symposium 2011

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

23 - 25 กุมภาพันธ์ 2554

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 310 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  225 คน    ต่างชาติ  85  คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Medical Data Standards Expo

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

20 - 21 สิงหาคม 2554

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หน่วยสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์

รวม 432 คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Challenges in Urology Summit Conference 2011

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

31 สิงหาคม 2554 - 2 กันยายน 2554

โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld กรุงเทพฯ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.วชิร คชการ

รวม 162 คน    (แบ่งออกเป็น  ไทย  75 คน     ต่างชาติ  87 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


The “FRESH” (Fantastic Ramathibodi Gyn Endoscopic Surgery in Harmony)
International Workshop

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

30 พฤศจิกายน 2554 - 2 ธันวาคม 2554

ห้องประชุม 910AB ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการรวมทางด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

รวม 219 คน    (แบ่งออกเป็น  ไทย  205 คน     ต่างชาติ  14 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------