หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 New novels in chronic low back pain management

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

12 - 13 มกราคม 2554

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคาร ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

อ.พญ.นุช ตันติศิรินทร์

รวม 62 คน       (แบ่งออกเป็น ไทย 57 คน    ต่างชาติ 5 คน

------------------------------------------------------------------------------------------------


Bangkok International Neonatology Symposium 2011

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

23 - 25 กุมภาพันธ์ 2554

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 310 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  225 คน    ต่างชาติ  85  คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Medical Data Standards Expo

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

20 - 21 สิงหาคม 2554

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หน่วยสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์

รวม 432 คน

------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Challenges in Urology Summit Conference 2011

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

31 สิงหาคม 2554 - 2 กันยายน 2554

โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld กรุงเทพฯ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.วชิร คชการ

รวม 162 คน    (แบ่งออกเป็น  ไทย  75 คน     ต่างชาติ  87 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


The “FRESH” (Fantastic Ramathibodi Gyn Endoscopic Surgery in Harmony)
International Workshop

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

30 พฤศจิกายน 2554 - 2 ธันวาคม 2554

ห้องประชุม 910AB ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการรวมทางด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

รวม 219 คน    (แบ่งออกเป็น  ไทย  205 คน     ต่างชาติ  14 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------