หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 

              ปี พ.ศ. 2561   2560    2559    2558    2557    2556    2555    2554    2553    2552
                                2018       2017        2016        2015        2014        2013        2012        2011        2010        2009

 


F3FIRST
National Food, Energy and Environmental Sustainability Conference

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

21 - 22 สิงหาคม 2552

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โครงการปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัย, ราชบัณฑิตยสถาน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

โครงการปฏิบัติการทางการแพทย์

รวม 300 คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------

HL7 Standard for Health Information System

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

21 - 22 พฤศจิกายน 2552

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์

รวม 110 คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------