หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 F3FIRST
National Food, Energy and Environmental Sustainability Conference

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

21 - 22 สิงหาคม 2552

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โครงการปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัย, ราชบัณฑิตยสถาน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

โครงการปฏิบัติการทางการแพทย์

รวม 300 คน

------------------------------------------------------------------------------------------------

HL7 Standard for Health Information System

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

21 - 22 พฤศจิกายน 2552

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์

รวม 110 คน

------------------------------------------------------------------------------------------------