หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2017
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 

              ปี พ.ศ. 2560    2559      2558       2557       2556       2555       2554       2553      2552
                                2017        2016           2015            2014            2013           2012            2011            2010          2009

 


F3FIRST
National Food, Energy and Environmental Sustainability Conference

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

21 - 22 สิงหาคม 2552

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โครงการปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัย, ราชบัณฑิตยสถาน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

โครงการปฏิบัติการทางการแพทย์

รวม 300 คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------

HL7 Standard for Health Information System

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    


หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

21 - 22 พฤศจิกายน 2552

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์

รวม 110 คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------