หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2019
IMCPC Poll
คุณรู้จัก IMCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จาก Facebook
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 


                   ศูนย์สนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์นานาชาติ  เป็นศูนย์กลางการเพิ่มศักยภาพความรู้
          ในด้านการวิจัยและวิชาการแก่แพทย์  เพื่อพัฒนาให้เกิดการยอมรับในระดับสากล   สร้างความแตกต่างด้านการจัด
           การประชุมวิชาการที่เน้นด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ เป็นหลัก    เพื่อตอบโจทย์แก่ภาควิชาต่าง ๆ   ภายในคณะ
          แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มีความสนใจจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของแต่ละภาควิชา อีกทั้งยัง
          ให้การสนับสนุนงบประมาณสำรองเพื่อเตรียมการจัดการประชุม  พร้อมให้การดูแลการดำเนินงาน เตรียมการประชุม
           ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่เริ่มเตรียมงานจนเสร็จสิ้นงาน

 

Bangkok International Neonatology Symposium: 2020 ..coming soon

วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

www.bkkneonatology.com  

 

 

 

 

 


   
        
           โครงการวินิจฉัยและจัดทำทะเบียนผู้ป่วย       14th AOMC Annual Scientific Meeting       Bangkok International Neonatology
               โรคเกล็ดเลือดต่ำและมีขนาดใหญ่                                        2015                                         Symposium 2015

        
             2015 Bangkok CHOP Seminar                   The 2nd Bangkok International               NNHF Basic Coagulation Course
                   in Medical Education                                  Fetal Echocardiography
                                                                                                                    ดูการประชุมทั้งหมด >>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2012 imcpcthailand.com. All Rights Reserved.