หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 

 

ศูนย์สนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์นานาชาติ สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์

270  อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400

โทรศัพท์ :  02-201-0283

โทรสาร :  02-201-0283

E-mail :  mcpc.thailand@hotmail.com

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2012 mcpcthailand. All Rights Reserved.